جاصابونی بیضی کامل

10 / 10
از 1 کاربر

جاصابونی بیضی کامل با توجه به حفره های موجود در کف جاصابونی آب باقی مانده از صابون را تخلیه کرده که باعث ضد عفونی و سالم ماندن صابون می گردد 

محصولات مرتبط