ست آبکش لگن 2 کامل 902

10 / 10
از 1 کاربر

ست آبکش و لگن 902 کامل پلاستیک این ست شامل لگن شماره 2 کامل با کد 722  و آبکش سایز 3 با کد 822 می باشد که آبکش بر روی وان قرار میگیرد و لبه های وان را کاملا می پوشاند و دسته های آبکش و وان کاملا بر روی هم قرار میگیرد این مدل از طراحی توسط این شرکت انجام شده و به ثبت رسیده است و مشابه خارجی ندارد