ست آبکش لگن 3 کامل 903

10 / 10
از 1 کاربر

ست آبکش و لگن 903 کامل پلاستیک این ست شامل لگن شماره 3 کامل با کد 723  و آبکش سایز 4 با کد 823 می باشد که آبکش بر روی وان قرار میگیرد و لبه های وان را کاملا می پوشاند و دسته های آبکش و وان کاملا بر روی هم قرار میگیرد این مدل از طراحی توسط این شرکت انجام شده و به ثبت رسیده است و مشابه خارجی ندارد