ست آبکش لگن 5 کامل 905

10 / 10
از 1 کاربر

ست آبکش و لگن 905 کامل این ست شامل لگن شماره 5 کامل با کد 725  و آبکش سایز 5 با کد 825 می باشد که آبکش بر روی وان قرار میگیرد و لبه های وان را کاملا می پوشاند و دسته های آبکش و وان کاملا بر روی هم قرار میگیرد این مدل از طراحی توسط این شرکت انجام شده و به ثبت رسیده است و مشابه خارجی ندارد